Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chùa Phước Thành xin thông báo số tiền các Mạnh thường quân đã quyên góp thỉnh tượng Bổn Sư và số tiền còn lại để hoàn thành mục tiêu (tính từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/10/2023):

– Tổng kinh phí: 600.000.000 VNĐ

– Số tiền đã quyên góp: 419.947.828 VNĐ

– Kinh phí còn lại: 180.052.172 VNĐ

Ngay khi nhà chùa có đủ kinh phí để thỉnh tượng, buổi lễ An vị Phật sẽ được sắp xếp. Kính mong quý Phật tử, quý Mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ nhà chùa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *