THAM GIA VÀO CHÙA

 

Chùa Phước Thành có các nhóm hoạt động như sau:

– Nhóm thanh niên Phật tử tình nguyện: nhóm hoạt động dành cho các bạn trẻ.

– Nhóm Gia đình Phật tử Phước Thành: nhóm hoạt động dành cho quý Phật tử quy y Tam Bảo tại chùa.

– Nhóm Mạnh thường quân chùa Phước Thành: nhóm hoạt động dành cho các Mạnh thường quân thường xuyên của chùa.

Tuy nhiên, hiện tại chùa Phước Thành đang trong quá trình xây dựng nên nhà chùa chưa thể triển khai hoạt động của các nhóm trên. Sau khi chùa hoàn thiện và đi vào hoạt động, quý vị có thể liên hệ chùa để tham gia vào các nhóm.